tisdag 25 maj 2010

Den kungliga ekonomin

Så har vi än en gång fått belyst en av de många absurditeterna i vårt statsskick. Glädjande nog har SVT faktiskt i viss mån hållit sitt löfte om kritisk granskning av monarkin och kungahuset. Det här med ekonomin förtjänar verkligen en sådan granskning.

Hovet får 117 miljoner i år. Av dessa går tydligen 57 till slottsstaten, dvs underhåll av slott och konstsamlingar. Dessutom till ståthållarämbetet och de kostnader som finns där. Här har vi full insyn eftersom denna del av apanaget redovisas. Det är dessutom inte mycket att säga om. Slotten är kulturella och historiska skatter som vi måste vårda.

Det som är dubiöst i sammanhanget är den andra delen, hovstaten, dvs 60 miljoner skattekronor. Här sker ingen offentlig redovisning. Förvisso behöver inte någon svensk medborgare redovisa hur han eller hon använder sin lön, men det är väl ändå lite skillnad här. Dels eftersom apanage inte är riktigt samma sak som lön, och dels eftersom pengarna ska gå till kungens tjänstgöring som statschef och inte bara täcka sådant som en vanlig löntagare förväntas betala för sina intjänade kronor. Hovstaten eller hovbudgeten, ska täcka resekostnader, – för resor som de kungliga gör i "tjänsten" – utgifter inom hovmarskalksämbetet, hovstallet, och kungens representation. Allt det här och en hel del annat som omfattas av hovstaten, t ex lönekostnader för över 60 personer, vore fullt rimligt att få en offentlig redovisning av och insyn i. Att kungen själv väljer revisor och att denne inte uttalar sig offentligt gör det hela mycket märkligt.

Det som skulle kunna vara undantaget från revision och insyn är t ex kungafamiljens hushållskostnader och annat av rent privat natur – exempelvis tandborstar, lite kläder, en flaska vin till fredagskvällen, månadskort med lokaltrafiken eller en liten semestertripp. Varför inte ge de kungliga en personlig lön som kan räcka till detta och som alltså kan disponeras fritt utan redovisning och helt enkelt kräva redovisning av resten? Hur stor lönen ska vara vet inte jag. Vad kan vara ett rimligt ackord på varje klippt band?