söndag 25 april 2010

Så var de bara 56 – procent alltså.

De 75 procenten som stöder monarkin har helt plötsligt krympt till 56. Vad är det som har hänt och varför just nu i denna rojalistiska yra med bröllop och allt? Är det kanske helt enkelt så att det moderna samhället självt bevisar hur otidsenlig och absurd monarkin är?

För 50 år sedan fanns knappt TV, Internet var förmodligen inte ens påtänkt och skvallerpressen var inte i närheten av vad den är idag. Monarkin och de som tillhörde de kungliga familjerna kunde då fortfarande leva tämligen skyddat och avskilt från befolkningen i övrigt. De kunde fortfarande vara upphöjda och omvärvda av en sorts mystik och kanske lite gudomlighet.

Idag har situationen förändrats radikalt. Medieexplosionen spelar med stor sannolikhet en stor roll i detta. Tidigare hade hovet möjlighet att bestämma vad som skulle komma till allmän kännedom och det gick att styra media så att bara rätt information blev känd. Idag går inte det. Media i diverse olika former säljer stort på att rapportera om kungligheter och gör i princip vad som helst för att överträffa varandra i fråga om hovrapportering. Ju snaskigare detaljer om de kungligas liv man kan komma med, desto bättre för försäljningen, tror de i alla fall. Det går inte att hemlighålla något längre. Det går inte att skydda kungligheterna genom att beordra journalister till tystnad.

Det paradoxala i detta är att det bidrar till att undergräva stödet för monarkin. Skvallerpressen är i sin girighet så sakteliga på väg att hugga av den hand som föder dem. I sin fullkomligt sanslösa jakt på att sälja mest, ha flest kungliga nyheter, skriva mest om tänkbara äktenskapspartners, bröllop, förlovningar, otrohet och relationsproblem dränker de både monarkin och oss vanliga undersåtar i ett rojalistiskt såpbad som vi inte orkar med. När vi får se, läsa och höra om dessa tidigare upphöjda personer varenda dag, inser allt fler att de är precis som vem som helst. Det magiska försvinner och i takt med att de blir allt vanligare framstår det som allt mer absurt att de ska ha den särställning de har och hela idén med monarkin försvinner.

Det är inte otänkbart att den republikanska sidan är den som tjänar mest på den här orimliga mediehysterin. Många som inte över huvud taget har brytt sig om att fundera över statsskicket tidigare inser hur obsolet monarkin är. Den förutspådda rojalistiska boomen inför bröllopet den 19 juni verkar komma av sig. Tack skvallerpressen och SVT!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar