torsdag 26 maj 2011

Det är olyckligt…

att debatten om statsskicket skyms av en tvivelaktig monark. Monarkin ska bort oavsett om monarken ägnar sin tid åt att borsta lerskärvor rena vid arkeologiska utgrävningar, eller om han ägnar sig åt att gräva på helt andra sorters fyndplatser.

att vi har ett statsskick som innebär att statschefen hamnar i den krets av människor som tenderar att bli svårt demoraliserade. Att inneha en utvald och upphöjd position kan bevisligen leda till att den utvalde anser sig kunna stå över etiska normer som gäller i övriga samhället. Det kan förvisso hända med alla som har tillräckligt med pengar och inflytande men när det händer en kung är det än mer oacceptabelt eftersom det då händer med den person som ska representera ett helt folk och vara sitt lands främsta företrädare. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är monarkin som system som i grunden skapar förutsättningarna för detta genom att upphöjda personer alltid omges av ja-sägare och fjäskare och tillåts leva lite som de vill även om det sker på andras bekostnad (vilket det gör på mer än ett sätt). Monarkin ska med andra ord bort oavsett om monarken är ett dygdemönster eller ett rötägg.

att Republikanska Föreningens styrelse inte har lyckats/velat/orkat/haft lust att ta vara på den medvind föreningen hade för ett år sedan. Debatten om statsskicket måste kunna föras oavsett om kungen gör bort sig, inhemska eller utländska kungligheter gifter sig eller om det kommer uppgifter om händelser vid hovet. 7000 medlemmar hade kunnat aktiveras och göras till opinionsbildare och inlemmas i ett aktivt och strukturerat arbete. Styrelsen har föredragit att mer eller mindre dra sig tillbaka till sina rum, vilket jag beklagar djupt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar