onsdag 9 februari 2011

Kanske inte så stort som många tror...

Läste i förra veckan i en SOU från 2007 (har inte det exakta numret framför mig) om turism i Sverige. En av slutsatserna som drogs i denna utredning var att "vi är inte så kända som vi tror". Jag tror att detta även kan överföras på vårt kära kungahus. Monarkianhängare anför ju som ett av sina paradargument att vårt kungahus är så populärt och känt i andra länder. Samma SOU hade med en uppräkning över vad turister som reser till Sverige känner till om vårt land. Kungahus/monarki nämndes inte över huvud taget. Detta fick mig att börja fundera över om det verkligen skrivs så mycket i utländska tidningar om det svenska kungahuset, och jag satte igång med en liten högst privat, men ändå någorlunda vetenskaplig, studie över hur mycket C-G, Silva, Vickan m fl förekommer i utländsk press. Naturligtvis kan jag inte kolla allt, men två stora tidningar från vardera Storbritannien, Tyskland, Spanien och Tjeckien (två monarkier, två republiker) håller jag på att studera i deras nätupplagor. Det är intressant, och hittills har det inte förekommit särskilt mycket om the Swedish Royal Family.

En snabb sökning som jämför ex drottning Silvias förekomst i tysk press med andra drottningar, t ex Beatrix i Holland, Paola i Belgien och Sofia i Spanien visar att Silvia inte förekommer mer än de andra. Elizabeth i Storbritannien ges betydligt mer utrymme, vilket inte förvånar mig. Kanske kommer den färdiga, och mer utförliga, studien att visa något annat, men det lär framtiden utvisa. Eftersom jag tror på en ärlig vetenskaplig metod vore det mig främmande att försöka manipulera resultatet till min egen åsikts fördel. Som sagt, det ska bli kul att se var detta slutar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar